STRUKTURSTAT

Fein

Strukturstat fein - frühlingsgrün

Katalognummer: 5951
Strukturstat fein - frühlingsgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat fein - wiesengrün

Katalognummer: 5952
Strukturstat fein - wiesengrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat fein - grasgrün

Katalognummer: 5953
Strukturstat fein - grasgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat fein - mittelgrün

Katalognummer: 5954
Strukturstat fein - mittelgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat fein - waldgrün

Katalognummer: 5955
Strukturstat fein - waldgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat fein - Vertrocknetes Gras

Katalognummer: 5959
Strukturstat fein - Vertrocknetes Gras

Grösse 35x20cm

Grob

Strukturstat grob - frühlingsgrün

Katalognummer: 5961
Strukturstat grob - frühlingsgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstatgrob - wiesengrün

Katalognummer: 5962
Strukturstatgrob - wiesengrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat grob - grasgrün

Katalognummer: 5963
Strukturstat grob - grasgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat grob - mittelgrün

Katalognummer: 5964
Strukturstat grob - mittelgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat grob - waldgrün

Katalognummer: 5965
Strukturstat grob - waldgrün

Grösse 35x20cm

Strukturstat grob - Vertrocknetes Gras

Katalognummer: 5969
Strukturstat grob - Vertrocknetes Gras

Grösse 35x20cm