Ballast scale TT

Size 0,44 - 0,63 mm

Ballast scale TT - Granite

Catalog number: 5312
Ballast scale TT - Granite

Package 200g

Ballast scale TT - Calcite lightgrey

Catalog number: 5322
Ballast scale TT - Calcite lightgrey

Package 200g

Ballast scale TT - Calcite white

Catalog number: 5342
Ballast scale TT - Calcite white

Package 200g

Ballast scale TT - Lightbrown

Catalog number: 5352
Ballast scale TT - Lightbrown

Package 200g

Ballast scale TT - Calcitedun

Catalog number: 5362
Ballast scale TT - Calcitedun

Package 200g

Ballast scale TT - Phonolite

Catalog number: 5372
Ballast scale TT - Phonolite

Package 200g

Ballast scale TT - Dark grey

Catalog number: 5402
Ballast scale TT - Dark grey

Package 200g

Ballast scale TT - Rusted

Catalog number: 5412
Ballast scale TT - Rusted

Package 200g

Ballast scale TT - Calcite brown

Catalog number: 5422
Ballast scale TT - Calcite brown

Package 200g

Ballast scale TT - Calcite

Catalog number: 5442
Ballast scale TT - Calcite

Package 200g

Ballast scale TT - Spilit

Catalog number: 5452
Ballast scale TT - Spilit

Package 200g

Ballast scale TT - Basalt

Catalog number: 5462
Ballast scale TT - Basalt

Package 200g

Ballast scale TT - Porphyry

Catalog number: 5472
Ballast scale TT - Porphyry

Package 200g

Ballast scale TT - Darkbrown

Catalog number: 5492
Ballast scale TT - Darkbrown

Package 200g